Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów na terenia Nadleśnictwa Jagiełek:

Ochrona roślin ścisła:
Lilia złotogłów
Kruszczyk błotny
Rosiczka okrągłolistna
Arnika górska
Sierpowiec błyszczący
Bagnica torfowa

Ochrona częściowa:
Widłak jałowcowaty
Widłak goździsty
Wawrzynek wilczełyko
Storczyk krwisty
Storczyk szerokolistny
Turówka wonnaBagno zwyczajne
 

Ochrona gatunkowa zwierząt:
ochrona ścisła:
wilk
czerwończyk nieparek
zalotka większa
mopek
kumak nizinny
traszka grzebieniasta

gatunki dla których wyznacza się strefy ochronne:
bielik
kania rdzawa
orlik krzykliwy
bocian czarny
ochrona częściowa:
bóbr
wydra
jeż
wiewiórka
ropucha szara
 

Nadleśnictwo Jagiełek prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.