Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Jagiełek
Nadleśnictwo Jagiełek
89 519 11 61
89 519 11 11

ul. Park 1
11-015 Olsztynek

NIP 739 020 81 65

Nadleśniczy
Bożena Przesław
89 519 11 61
Zastępca Nadleśniczego
Adam Czajkowski
89 519 42 95
Główny Księgowy
Dorota Borkowska
89 519 37 83
Inżynier Nadzoru
Magdalena Polito
89 519 42 92

Samodzielne stanowiska pracy

Delfina Nadarzewska-Muł
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 89 519 11 61

Dział Gospodarki Leśnej

Mateusz Bartel
spec. ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 89 519 39 15
Anna Burandt
spec. ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 89 519 37 78
Robert Grzywiński
spec. ds. ochrony lasu, przyrody, ppoż., turystyki i łowiectwa
Tel.: 89 519 21 42
Monika Grzywińska
spec. ds. handlu
Tel.: 89 519 37 79
Jakub Dębek
instruktor techniczny ds. informatyki
Tel.: 89 519 39 15

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Kowalska
spec. ds. ekonomicznych i finansowo-księgowych
Tel.: 89 519 37 86
Edyta Fijałkowska
specjalista ds. płac, ZUS i finansowo-księgowych
Tel.: 89 519 16 94
Małgorzata Sawicka-Pschuk
spec. ds. kasowych i windykacji
Tel.: 89 519 42 91

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stefan Podsiadłowski
Sekretarz
Tel.: 89 519 42 96
Izabela Brzostek
spec. ds. zamówień publicznych
Tel.: 89 519 30 15
Marzena Borowska
spec. ds infrastruktury leśnej
Tel.: 89 519 11 62

Straż Leśna

Grzegorz Szymański
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 89 519 42 93
Mariusz Warchoł
Strażnik Leśny
Tel.: 89 519 42 93

Rzecznik prasowy

Adam Czajkowski
Zastępca nadleśniczego
Tel.: 795 503 556