Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

Ścieżka przyrodniczo-leśna otwarta

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że w związku z zakończeniem praz pozyskaniowych w oddziałach leśnych 345-c oraz 346-a, ścieżka przyrodniczo-leśna im. Polskiego Towarzystwa Leśnego zlokalizowana w okolicy Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce jest już otwarta dla ruchu pieszego lub rowerowego.


Komunikat w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny właściciel lub posiadacz gruntu składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Właścicielowi lub posiadaczowi gruntu rolnego, na którym wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od momentu podpisania protokołu szacowania szkody. Odwołanie proszę składać osobiście, pisemnie w sekretariacie nadleśnictwa lub listownie pod adresem: ul. Park 1, 11-015 Olsztynek.