Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśnictwo Jagiełek, w ramach porozumień zawartych ze Starostwami w Olsztynie i Ostródzie, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu Państwa w następujących gminach:

Starostwo

Gmina

Powierzchnia nadzorowana w lesnictwach

Ogółem

Mitelki

Kieraj

Makruty

Wymój

Macierzanka

Jagiełek

Potok

Warlity

Olsztyn

Gietrzwałd

110,35

 

 

 

 

 

 

 

110,35

Stawiguda

 

71,25

 

94,65

 

 

 

 

165,89

Olsztynek

 

 

8,44

24,73

110,83

25,67

9,53

56,55

235,75

Ostróda

Ostróda

 

 

 

 

 

 

42,67

 

42,67

Grunwald

 

 

 

 

 

 

17,16

 

17,16

Ogółem

110,35

71,25

8,44

119,37

110,83

25,67

69,37

56,55

571,82

 

Materiały do pobrania