Asset Publisher Asset Publisher

Historia Nadleśnictwa Jagiełek

Według przekazu Jana Długosza po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku król Władysław Jagiełło odpoczywał w okolicy Olsztynka. Od tego czasu miejsce to nosi nazwę Jagiełek i od niego wzięła się nazwa Nadleśnictwa.

W dawnych czasach obszar ten stanowił fragment puszczy pierwotnej o nazwie Puszcza Ostródzka lub Knieja Taborska.
W związku z rozwijającym się od XIV wieku osadnictwem udział lasów systematycznie malał, a jego miejsce zajmowały pola uprawne. Tak działo się na przestrzeni kilku wieków. W czasach obecnych tj. od drugiej połowy XX wieku - powierzchnia lasów rośnie.
Pierwszy plan urządzeniowy dotyczący nadleśnictwa powstał w 1973 r. Następne obejmowały okresy: 1.04.1992-31.12.1995 r, 1.01.1996-31.12.2005 r. i obecny sporządzony na okres 1.01.2006-31.12.2015 r.