Asset Publisher Asset Publisher

Pamiętamy o poległych

Zbliżający się okres Wszystkich Świętych, to nie tylko czas porządkowania grobów ale także czas pamięci, zadumy, wspomnień i refleksji nad tymi, których już z nami nie ma

W Nadleśnictwie Jagiełek to już wieloletnia tradycja, że pracownicy wspólnymi siłami porządkują zabytkowy cmentarz z okresu I Wojny Światowej. Tak również stało się w tym roku, 29 października pracownicy nadleśnictwa wspólnie ze Stowarzyszeniem do Pielęgnowania Dóbr Kultury Niemieckiej im. Emil von Behring uporządkowali cmentarz zlokalizowany na terenie Leśnictwa Jagiełek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspólnie zapalili symboliczne znicze oraz uczcili ciszą i modlitwą pamięć poległych żołnierzy.

Pracownicy Nadleśnictwa Jagiełek w tym szczególnym okresie pamiętają także o leśnikach, którzy odeszli już z tego świata. Pamięć o nich pozostanie na zawsze a zapalone znicze na ich grobach niech symbolizują dopuszczenie zmarłych do wiecznego światła, jakim jest życie wieczne.

Pielęgnowanie miejsc pamięci jest bardzo ważne nie tylko ze względów moralnych czy tradycji ale także zachowania historii dla kolejnych pokoleń. 

W 1993 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie wydał decyzje o wpisaniu uporządkowanego cmentarza zlokalizowanego w Leśnictwie Jagiełek do Rejestru Zabytków Kultury Województwa Olsztyńskiego. Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej położony w lesie przy drodze prowadzącej do Olsztynka. Założony został na planie kwadratu, granice jego obsadzono lipami. Mogiły są tu ziemne z krzyżami, zlokalizowane rzędami. Pochowanych jest w nich 137 żołnierzy armii niemieckiej oraz 307 żołnierzy armii rosyjskiej, którzy polegli w walkach w sierpniu w 1914 roku. Cmentarz wojenny jest miejscem o dużym znaczeniu historycznym.