Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020"

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020". Termin składania ofert do 19.11.2018 r.

UWAGA

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020".

Szczegóły w załączonym piśmie. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.