Lista aktualności Lista aktualności

Porosty – bez tajemnic

Leśnicy z Nadleśnictwa Jagiełek ciągle poszerzają swoją wiedzę odnośnie chronionych gatunków flory i fauny w otaczającym ich środowisku leśnym.

W tym roku do współpracy zaprosiliśmy specjalistę z dziedziny lichenologii, pana dr Rafała Szymczyka. Współpraca ta zaowocowała oznaczeniem w naszych drzewostanach blisko 150 gatunków porostów. Według przeprowadzonych badań okazało się, że oprócz gatunków pospolitych można znaleźć gatunki porostów objętych ochroną ścisłą oraz częściową. Jednym z nich był nibypłucnik (Cetrelia), gatunek objęty ochroną ścisłą, występujący w Polsce bardzo rzadko, głównie w lasach liściastych.

Wynikami badań dr Szymczyk podzielił się z nami podczas zorganizowanego szkolenia. Po części teoretycznej odbył się wyjazd terenowy, podczas którego można było dowiedzieć się w jaki sposób chronić porosty oraz jak je rozpoznawać, na podstawie ich charakterystycznych cech zewnętrznych. Tego typu spotkania szkoleniowe dla pracowników Służby Leśnej pozwalają nie tylko usystematyzować posiadaną już wiedzę, lecz również pogłębiać i wykorzystywać ją w codziennej pracy terenowej.

Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego jak wiele ciekawych i rzadkich gatunków porostów można spotkać w otaczających nas drzewostanach Nadleśnictwa Jagiełek.

Serdecznie dziękujemy Panu Rafałowi Szymczykowi za poświęcony nam czas oraz solidną dawkę wiedzy, która z pewnością zaowocuje podczas wykonywania codziennych obowiązków z zakresu ochrony przyrody.