Lista aktualności Lista aktualności

Pamiętamy o poległych

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to okres wspomnień osób, których już z nami nie ma. To również czas refleksji i przemyśleń o przemijającej historii…

Wzorem lat poprzednich, tak i w tym roku pracownicy Nadleśnictwa Jagiełek wraz z pracownikami Szkółki Leśnej „Jagiełłek” uporządkowali cmentarz z okresu I Wojny Światowej. Wspólna akcja porządkowania historycznego miejsca pamięci, to nie tylko nasza moralna powinność lecz również lekcja historii, kultury oraz dbania o dziedzictwo historyczne naszego regionu. Po całej akcji, wszyscy uczestnicy wspólnie zapalili symboliczne znicze oraz uczcili ciszą pamięć poległych żołnierzy. Dzięki zaangażowaniu i współpracy leśników i pracowników szkółki, cała akcja przebiegła bardzo sprawnie, a wszyscy znakomicie wypełnili swoje zadania.

Nadleśnictwo Jagiełek opiekuje się „leśnymi mogiłami” - miejscami pochówku ludzi żyjących na tych terenach w dawnych latach. Mamy nadzieję, iż podobne miejsca, które obecnie są poza granicami Polski również znajdą swoich opiekunów. To tak niewiele nas kosztuje, aby takie miejsca ocalić od zapomnienia.

W 1993 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie wydał decyzje o wpisaniu uporządkowanego cmentarza zlokalizowanego w Leśnictwie Jagiełek do Rejestru Zabytków Kultury Województwa Olsztyńskiego. Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej położony w lesie przy drodze prowadzącej do Olsztynka. Założony został na planie kwadratu, granice jego obsadzono lipami. Mogiły są tu ziemne z krzyżami, zlokalizowane rzędami. Pochowanych jest w nich 137 żołnierzy armii niemieckiej oraz 307 żołnierzy armii rosyjskiej, którzy polegli w walkach w sierpniu w 1914 roku. Cmentarz wojenny jest miejscem o dużym znaczeniu historycznym.