Lista aktualności Lista aktualności

Flora naczyniowa

Służba Leśna Nadleśnictwa Jagiełek poszerza wiedzę…

Dnia 5 grudnia br. w Nadleśnictwie Jagiełek odbyło się szkolenie z zakresu „Gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną  - zagrożenia i zarządzanie w lasach gospodarczych”. Szkolenie przypominające przeprowadził prof. dr hab. Czesław Hołdyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas wspólnego spotkania omawiano gatunki występujące w lasach północno-wschodniej Polski, ale zwrócono szczególną uwagę na rzadkie rośliny chronione, mogące występować na terenie Nadleśnictwa Jagiełek. Leśnicy niewątpliwie odświeżyli szereg istotnych informacji z zakresu biologii, preferencyjnych siedlisk występowania  a także zagrożeń i metod ochrony czynnej poszczególnych gatunków.   

Z pewnością poszerzenie informacji na temat rzadkich gatunków chronionych, pozwoli leśnikom nie tylko łatwiej zlokalizować naturalne ich stanowiska lecz również zapewnić im odpowiednią ochronę.  

Nasze lasy są niezwykłym bogactwem różnorodności gatunkowej roślin, które niejednokrotnie są chronione i niezwykle rzadkie. Dlatego warto podczas spacerów po leśnych ostępach zwrócić na nie szczególną uwagę i bliżej je poznać by chronić przyrodę odpowiedzialnie.

 

 

prof. dr hab. Czesław Hołdyński, specjalista w zakresie geobotaniki, biologii i ekologii chwastów, ochrony przyrody i kartografii geobotanicznej autor wielu publikacji, doniesień naukowych a także ekspertyz wykonawca i kierownik licznych badań naukowych od 1997 roku związany z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie